Čištění Bystřičky-2006
.
Zpráva pro ty, kteří se zúčastnili i pro ty co opět nepřišli.
                                                                                                            
Při pročítání zprávy o výsledku prvního ročníku čištění je jasné, že akce letos dopadla ještě lépe. Vyčistil se, alespoň na nějaký čas, delší úsek řeky , účast byla víc jak jedenkrát taková a podařilo se naplnit dvě plné vlečky odpadu.
V chatové oblasti u Bystrovan bylo znát, že jsme tam před rokem prošli (někteří lidé si nás dokonce pamatovali a hrdě nám hlásili,že se snaží okolí řeky udržovat čisté) a také v tomto úseku ubylo ,,těžkého odpadu´´, jak ve vodě, tak v jejím okolí. Myslím, že letos řeka připlavila, či jsme do ní naházeli zejména igelit v jakékoliv velikosti. V oblasti parku došlo na příjemné překvapení v podobě ,,občerstvení´´ u domu p.Teplého, který se vzdor svému jménu snažil vykoupit ze své neúčasti na čištění studenou slivovicí. Naopak zcela marně jsme vyhlíželi pana Zgubiše, který zřejmě nerad zakládá tradice, takže z majitelů pozemků jsme měli možnost už promluvit pouze s pánem, který se nám snažil vnutit odpad ze své chaty s tím, že poplatky za odvoz přece platí…                                                                                                          
To, že jsme se dostali dál , přineslo velmi nemilé překvapení v místě chat naproti ,,konírny´´.Zdejší, tentokrát bystřičtí chataři, zpevňují vymletý břeh vším co se jim nehodí včetně sekačky na trávu, popelnice a celých sad plastových kelímků.Náš šok se ještě zvýšil, když jsme si uvědomili, že snad příště pokročíme ještě dál proti proudu a vyrušíme další ctihodné občany z jejich mnohaletých zvyklostí.                                                                           
Závěrem bych rád zmínil, že se nám podařilo zapojit okolní obce do čištění řeky a snad v Bystrovanech a Hlubočkách i založit tuto tradici.
Smekáme před těmi, kteří se zúčastnili, děkujeme MŮ Velká Bystřice, jsme rozpačití  z toho, jak málo je v obci těch,kterým není jedno jak vypadá prostředí, ve kterém bydlí (včetně např.učitelů, rybářů, myslivců a samozřejmě i obecních zastupitelů) a Vám,kteří jste nepřišli bych rád, tak jako loni,vzkázal- je to na VÁS.                                                         
Václav Břeha,Martin Šípek.