Levostranné přítoky

:. Lužička
:. Studený potok
:. Lichnička
:. Nepřívazský potok
:. Trnava
:. Hluboček
:. Vrtůvka
Pravostranné přítoky
:. Ondrášovka
:. Hrušový potok
:. Jírovec

:. Mlýnský potok
:. Zdiměřský potok
:. Posluchovský potok
:. Zlatý důl
:. Lošovský potok

Hrušový potok

1po

Protéká
zleva pod tratí před vesnicí Sedm
dvorů.

Dolní potok

1po

Přitéká
zprava na konci vesice sedm
dvorů

 

Posluchovký potok

1po

Jedete-li z V. Bystřice proti proudu,přitéká
zleva podél silnice do Posluchova.

 

Zdiměřský potok

1po

Proti proudu po levé straně přitéká z chatové
oblasti naproti sídliště Hlubočky při turistické cestě z
Pohořan.

Mlýnský potok

1po1po

Proti proudu zleva, těsně za kamenolomem v Hrubé
Vodě, ze silnice není vidět, je však nejhezčí a nejdivočejší.

Hluboček

1po

Proti proudu,zprava, před MÚ Hlubočky,cestu podtéká v
rouře.

Trnava

1po

Proti proudu zprava,v Hlubočkách, hned za odbočením
doleva na cyklostezku podél bystřice k hlubočskému
sídlišti.

Nepřívazký potok

1po

Proti proudu zprava,protéká hlubočským
sídlištěm,kde je regulováný.

Zlatý důl

1po

Proti proudu zleva podtéká silnici před posledním stoupáním do Mariánského
Údolí.

Lošovský potok

1po

Proti proudu zleva,vtéká ve Vel.Bystřici vedle
mostu spojujícího vlakovou zastávku a
Letnou.

Vrtůvka

1po

Proti proudu zprava,protíná ulici Loučnou ve
Vel.Bystřici.

Lichnička

1po

Proti proudu zprava ve Smilově na obrátce do chatové
oblasti Jívová.

Jirovec

1po

Proti proudu vlevo přitéká podél silnice
do obce Jívová.

autor: Václav Břeha